Bedriftsveiledning

Ønsker du å utvikle deg som leder? Står bedriften din overfor utfordringer dere ikke vet hvordan dere skal løse? Jeg jobber både med enkeltpersoner og grupper av ansatte, alt etter hvilket behov du og din bedrift har. Dere kan også få skreddersydde pakker med fokus på bedriftens utfordringer, alt fra organisatoriske til mer individuelt retta problemstillinger. Ta kontakt for mer informasjon, møteavtale og priser.

Eksempler på bedriftsretta arbeid

Ledercoaching (fokus på ledergjerningen, utviklingspotensiale, oppfølging ansatte, organisatoriske problemstillinger etc)

Coaching av ansatte, enkeltvis eller grupper (f eks fokus på psykososialt arbeidsmiljø, forebygging sykmelding)

Prosessveiledning (lede grupper mot avgjørelser, ansvarsfordeling, handlingsplaner)

Ulike foredrag (mental trening, trivsel på jobb, stress etc)

Arbeid med sykefravær:

    • coaching og helhetsterapi for den enkelte sykmeldte
    • coaching og helhetsterapi for ansatte i faresonen
    • arbeid med kollegiet: fokus på arbeidsmiljø, hvordan ønsker vi å ha det, bevissthetstrening ift hva seier vi, hva gjør det med oss, hvorfor blir folk syke hos oss etc

Diverse arbeid ift organisering, ledelse, arbeidsmiljø

    • strategi, visjon og mål, verktøy for god ledelse, gode arbeidsrutiner etc

Angående behandling hos Ditt livsverk

Jeg, og alle som er knyttet til dette arbeidet, fremstiller ingen påstander, løfter eller garantier, og stiller verken diagnoser eller behandler spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie.

Dersom du er bekymret over egen helse, så anbefaler vi at du tar kontakt med din egen fastlege.

Raushet  |  Vennlighet

Kvalitet  |  Retning