Jeg oppsøkte Liv da jeg følte at jeg hadde kjørt meg fast og trengte å se på livet mitt med nye øyne. Liv har med sin trygge profesjonalitet og særegne varme hjulpet meg å mobilisere mine egne ressurser og satt i gang tankeprosesser nødvendige for å gjøre de endringene jeg trenger i livet mitt. Troen på egne ressurser har gjort meg modigere, og brakt «godfølelsen» tilbake i hverdagen.

Linda, 40

Noen ganger så føler en at en stanger hodet mot veggen, vanskelig å få satt ut i praksis det en tenker. At valget falt på Ditt livsverk har jeg overhodet ikke angret på. Møtet med Liv, en varm og omtenksom person, ledet meg inn på indre veier og satte energier i sving som igjen satte i gang prosesser jeg trengte for å «bli meg selv» igjen.

Hun deler gjerne av sin kunnskap, gir alltid et lite «dytt» når man trenger det, og får meg til å hente frem det beste i meg selv. Har fått fine verktøy som jeg bruker i hverdagen til selvhjelp og gleden av å ha møtt et kunnskapsrikt og flott menneske.

Svein, 51

Liv har lært meg å hente frem det positive i vanskelige og utfordrende situasjoner. Hun har lært meg å akseptere tidligere valg og å roe ned ? mentalt og fysisk. Hun har vært raus og åpen for den jeg er. Hun har hele tiden vært varm og nærværende, også når hun har utfordret mitt tankesett og tvunget meg videre når jeg selv har strittet imot.

I coachingtimene har vi blant annet benyttet hypnoterapi, affirmasjoner, visualisering, EFT og EFT power. Utgangspunktet mitt var en jobbsituasjon som vokste over hodet på meg. I løpet av prosessen oppsto nye utfordringer i form av omfattende og vedvarende omsorgsoppgaver. Ytterligere endringer av tankesett og holdningsendringer var nødvendig. Liv har gitt meg en rik verktøykasse som benyttes daglig.

Det handler om å finne styrke, glede og tilstedeværelse i deg selv, uansett hvordan omgivelsene er.

Kvinne, 41

Livet blir kanskje ikke sånn du hadde sett for deg? En dag opplever du kanskje å miste en nær person, kanskje sliter du med å bli gravid, er det tungt på jobben, surrer hode med negative tanker og/eller er kroppen stresset?

Da er absolutt «Ditt livsverk» å anbefale! Her får du hjelp via gode samtaler og ETF-teknikken m.m. til å sortere tankene, få fokuset på det positive og jobbe mot et mål om å ha det bra-her-og-nå. Det man jobber med hos Liv tar man med seg hjem og fortsetter med den gode jobbingen i små bolker hver dag. Jeg merker fremgang og har det bedre med meg selv i det jeg jobber med. Man får fokuset over på det som er bra, det man er god på og det man kan være takknemlig for.

Kvinne, 34

Hva har du fått ut av å være med på Hjerteakademiets coachingprogram? Mye! Er i positiv utvikling. Er blitt tryggere i situasjoner jeg ønska å bli tryggere i.

Hvordan vurderer du din egen utvikling så langt? Jeg føler jeg burde brukt mer tid på oppgavene, men likevel merker jeg tydelig forbedring! Er i utvikling :-)

Hva syns du om Liv som coach? Dyktig, reflektert, tydelig, fleksibel og menneskelig. Terningkast 6 :-)

Hvorfor vil du anbefale dette programmet for andre? Fordi det virker! Og det er ikke skummelt i det hele tatt! Ønsker man endring må man ta tak selv.

Kvinne, 43

Referanse 12-timers coachingprogram

Hva har du fått ut av å være med på Hjerteakademiets coachingprogram? Det har hjulpet meg å rydde i egne tanker, bli klar over egne begrensninger og å se alle mulighetene jeg har i livet. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv.

Hvordan vurderer du din egen utvikling så langt? Jeg har hatt en kjempegod utvikling, selv om jeg ikke er helt i mål enda. Til tross for det vet jeg at jeg må fortsette å jobbe aktivt med actionstegene i programmet og at jeg på sikt vil få det enda bedre med meg selv. Jeg har allerede gjort flere grep i riktig retning.

Hva syns du om Liv som coach? Tillitsvekkende terapeut som er god å snakke med! Flink til å stille spørsmål slik at jeg så finner svaret og løsningen på min utfordring. Fint at hun av og til kommer med konkrete råd. Hun får meg til å tro på at du kan «få det som du vil ha det». Jeg stoler 100% på henne og hun er lett å åpne seg for.

Hvorfor vil du anbefale dette programmet for andre? Fordi det kan gi andre muligheten til å bli bedre kjent med seg selv, hva de vil og hva som er viktig for en. Fordi man blir tryggere på å vite hva man vil ha og hvordan man kan oppnå det.

Kvinne, 29

Referanse 12-timers coachingprogram

Bedrift innen bygg- og anleggsbransjen

Aktivitet: Kartleggingssamtaler med enkeltansatte, halvdagsseminar og påfølgende en til en-coaching.

Tema: Trivsel på jobb, spesielt fokus på planer, rutiner og reduksjon av stress.

«Vår bedrift har hatt svært god nytte av at Liv kom inn i bedriften vår. Hun fokuserte på hvilke ansvar den enkelte av oss har for vår egen arbeidshverdag. Hun lærte oss metoder på hvordan vi kan få ned stressnivået ved å ta gode valg i travel arbeidshverdag.

Bedre rutiner, gode valg og positive tanker har gjort at flere av oss har endret arbeidsmetoder og er enda mer fornøyd med tiden vi bruker på jobb»

Daglig leder - bygg/anlegg

Bedrift innen grafisk design

Aktivitet: Prosessfasilitering og coaching

Tema: Bedriftsutvikling

«Som en relativt nyoppstartet bedrift trengte vi noen verktøy for å videreutvikle bedriften; sette klare mål og bevisstgjøre oss selv i forhold til hvordan vi kunne effektivisere jobbdagen bedre.

Liv ga oss mange gode innspill på hvordan vi kunne legge både langsiktige og kortsiktige planer, og hun hjalp oss med å i enda større grad definere for oss selv hvem vi er og hva vi skal være.

Dette hjelper oss igjen med å tydeligere kunne se våre mål og jobbe fokusert mot disse. Resultater av Liv sine metoder er en mer strukturert hverdag, engasjerte ansatte og fornøyde kunder.»

Gründere - grafisk design

Tilfeldighetene ville at da jeg virkelig trengte noen å snakke med, så jeg en annonse for Ditt livsverk og en venninne anbefalte også Liv. Gamle opplevelser har forsuret livet mitt i mange år og kanskje var det nå på tide å gjøre noe med det. Jeg bestilte time.

Mer behagelig dame skal du lete lenge etter! Jeg følte meg ivaretatt med det samme. Hun har masse verktøy i verktøykassen sin og hun fant det som passet for meg.

Jeg er svært takknemlig for at hun hjalp meg å gi slipp på det gamle og bygge noe nytt. Hun ga meg også verktøy jeg kan bruke videre til å ta tak i ting som skjer og til å bygge videre med.

Hun er en nydelig samtalepartner og jeg kommer til å ringe henne igjen. Det er alltid nyttig å ha noen å spille ball med i livets små og store avgjørelser og som er så flink til det.

Kvinne, 59

Som coach og helhetsterapeut har Liv lært meg flere gode teknikker for hvordan jeg kan jobbe fram en bedre utgave av meg selv som menneske. Det har gitt meg bedre mestringsfølelse, indre ro og trivsel. Dette har også virket positivt på andre som jeg har rundt meg.

Teknikkene jeg benytter er med og endrer måten jeg tenker om meg selv på, jeg får jobbet med å endre på rutiner og tenkesett som stenger for at jeg ser verdifulle sider ved meg selv og det jeg utretter på jobb og i mitt privatliv. Liv er god til å utfordre meg på en åpen og konstruktiv måte uten at det er skummelt eller gir ubehag.

Jeg vil anbefale andre å bruke Liv som helhetsterapeut fordi hun får hver enkelt av oss til å kjenne at vi fortjener å gi oss selv bedre balanse i livet og bruke våre ressurser til det beste for oss selv og andre.

Tove, 54

Etter flere år med negativt perspektiv på veldig mye, kjente jeg selv at det begynte å toppe seg. Jeg tenkte ofte «hvor lenge går det». Klesvasken ble til et berg, og det som kom utpå klessnora kunne vel henge et par dager til? Jeg tenkte mye på hva andre tenkte om meg, at jeg sikkert ikke passet inn her og der, samtidig gikk jeg alltid med dårlig samvittighet for et eller annet – ofte handlet det om å skulle gjøre alle andre til lags. Men hvor satt de forventningene? Ikke hos alle andre, men hos meg selv! Det var ingen andre som forlangte noe som helst, jeg stilte for store krav til meg selv! Alle slike tanker, samt liten selvfølelse gjorde at tanker og følelser ble et kaos, jeg ble sliten, tårene satt etterhvert veldig løst. Hjelp! Jeg var ute etter forståelse fra de nærmeste. Men hva kunne de egentlig gjøre? Var det noe de skulle gjøre annerledes? Nei.Endringen måtte skje hos meg selv. Jeg måtte ta tak i dette. Rydde opp i tanker og følelser. Og det er ikke enkelt på egenhånd!

Men Liv var der, klar til å høre om berget på vaskerommet, om tidsklemme, om det å ikke føle seg fri til å gjøre det en har lyst, på sin måte. I det lune behandlingsrommet, med sitt lyttende, varme vesen, der kunne alt bare komme! Når en først begynner å røre i gryta er det utrolig hva som kan komme opp. Kanskje handler «problemet» om andre ting enn det en først tror? Kunne det ha noe med barndommen å gjøre? Andre hendelser i livet?

Med sin kompetanse klarte Liv å hjelpe meg å rydde i hodet og hjertet! Liv kom med behandlingsformer, råd og veiledning, men jobben måtte jeg selvfølgelig gjøre selv! Etter noen timer hos Liv ble det lengre mellom tårene, ryggraden ble litt sterkere og klesvasken og jeg har blitt venner. Jeg har også fått veldig god hjelp til å endre kostholdet, med Liv sine råd er motivasjonen på topp. Jeg anbefaler Liv på det sterkeste, gjennom henne er jeg endelig på vei til å bli den beste utgaven av meg selv!

 

Kvinne, 40

Møtte første gang Liv i styresammenheng og ble allerede den gang imponert over hennes innsikt i eget fag. Siden har vi holdt kontakten på flere profesjonelle plan og til dels privat. Etter en lang periode med store smerter pga ryggproblemer traff jeg henne tilfeldigvis en dag. Uten at jeg fortalte så mye, forstod hun raskt at jeg trengte mer en smertestillende for å mestre det jeg slet med. Ryggen trodde jeg – bedre visste hun! Hennes tilnærming var forsiktig siden vi jo hadde hatt en relasjon over flere år og jeg innrømmer gjerne at jeg var noe skeptisk til å skulle åpne meg så privat for henne. Møtte derfor til første time med et kroppsspråk som nok tydelig sa at «her vil jeg ikke være», men etter så lang tid med smerter hadde jeg kommet frem til at jeg ikke hadde så mye å tape… Liv møtte meg med en ro, respekt og ydmykhet som gjorde at alle forsvar falt og jeg omfavnet alt hun hadde med hele meg!

Hennes faglige bakgrunn fra SINTEF kombinert med coaching, helhetstenkning og ikke minst livserfaring gjør Liv til en unik terapeut. Vår første time ble til flere ukentlige timer over en periode på nesten seks måneder. Om du er tilknyttet en bedrift eller privat så kan jeg på det varmeste anbefale Liv og Ditt livsverk!

Lene, 42

Hva har du fått ut av å være med på Hjerteakademiets coachingprogram? Jeg har fått mange gode verktøy som hjelper meg å nå målene mine. Dette er verktøy og øvelser som kan integreres i hverdagen uten at det tar for mye tid. Veldig fornøyd med at det er ukentlige samtaler og oppgaver og øvelser jeg skal gjøre mellom hver gang. Tommel opp (y)

Hvordan vurderer du din egen utvikling så langt? Jeg har ikke kommet helt i mål, men det har mer med meg selv å gjøre enn coachingprogrammet. Hvis jeg synes at jeg «sporer av», bruker jeg det jeg har lært her, og kommer meg raskt inn igjen.

Hva syns du om Liv som coach? Liv er positiv, støttende og tålmodig, samtidig som hun presser deg videre og ut av komfort-sonen. Hun er profesjonell, klok og motiverende!

Hvorfor vil du anbefale dette programmet for andre? Fordi det kan hjelpe deg å få et sunnere og gladere liv med mindre stress. Du lærer teknikker og får verktøy som kan brukes etterpå, når du selv måtte ønske det.

Kvinne, 42

Referanse 12-ukers coachingprogram

Angående behandling hos Ditt livsverk

Jeg, og alle som er knyttet til dette arbeidet, fremstiller ingen påstander, løfter eller garantier, og stiller verken diagnoser eller behandler spesifikke lidelser eller problemer. Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie.

Dersom du er bekymret over egen helse, så anbefaler vi at du tar kontakt med din egen fastlege.

Raushet  |  Vennlighet

Kvalitet  |  Retning